ಐಸಿಸಿ ದಶಕದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರದ್ದೇ ಹವಾ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು??

ಐಸಿಸಿ ದಶಕದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರದ್ದೇ ಹವಾ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು??

Read More

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

Read More

ಇವನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಹ್ಯಾ’ಕರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ..! ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ನ’ಡುಗಿಸಿದ ಈತನ ಅಂ’ತ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇವನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಹ್ಯಾ’ಕರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ..! ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ನ’ಡುಗಿಸಿದ ಈತನ ಅಂ’ತ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ..?

Read More

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸದ್ಗುರು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪಾಲಿಸಿ !!

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸದ್ಗುರು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪಾಲಿಸಿ !!

Read More

ವಾಸ್ತ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ: ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ವಾಸ್ತ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ: ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

Read More

ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.

ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.

Read More

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕ’ಠಿಣ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜೋಫ್ರಾ

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕ’ಠಿಣ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜೋಫ್ರಾ

Read More

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ರವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಸರಿ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ರವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಸರಿ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ??

Read More